Digitalt

3DToothHugo Ellingsen Tannteknisk Laboratorium er det første tanntekniske laboratoriumet i hele Norge som tillater for å ta 3D «backups» av tenner i høy oppløsning. Skulle uhellet være ute, og en av dine tenner skulle oppleve signifikante skader som krever erstatning av tannen, kan man føle seg trygg. Skulle du velge å ta en backup ligger det en kopi av dine tenner hos oss, som kan brukes til å rekonstruere det som vanligvis ville gått tapt for alltid.